Polityka Prywatności

WPROWADZENIE
Y&T Trading Co. Ltd ("my", "nas" lub "nasz") szanuje prywatność naszych użytkowników ("użytkownik" lub "ty"). Niniejsza polityka prywatności obejmuje sposób zbierania, wykorzystywania, ujawniania i zabezpieczania informacji o Tobie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, evoranow.com, jak również wszelkich innych formatów medialnych, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych związanych z, lub połączonych ze stroną (wspólnie zwanych "Witryną"). Prosimy o poświęcenie czasu na dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, prosimy nie korzystać z Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. O wszelkich zmianach w naszej Polityce prywatności będziemy informować poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" na górze tej strony. Wszelkie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie natychmiast po umieszczeniu zaktualizowanej Polityki Prywatności w Witrynie, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymania wyraźnego powiadomienia o takiej zmianie lub modyfikacji.

Zaleca się częste przeglądanie naszej Polityki prywatności, aby upewnić się, że jesteś poinformowany o wszelkich zmianach. Kontynuując korzystanie z Witryny po zamieszczeniu zaktualizowanej Polityki prywatności, uznaje się, że użytkownik został uświadomiony, jest związany i akceptuje nowe modyfikacje Polityki prywatności.

GROMADZENIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU
Możemy zbierać informacje o Tobie na różne sposoby. W Witrynie możemy gromadzić następujące kategorie informacji:

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu, a także informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, miasto rodzinne i zainteresowania, które użytkownik przekazuje nam dobrowolnie podczas rejestracji w Witrynie lub uczestnicząc w różnych działaniach, takich jak czat online i fora dyskusyjne. Chociaż użytkownik nie jest zobowiązany do podania nam danych osobowych, ich niepodanie może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji Witryny.

Dane pochodne
Podczas korzystania z Witryny nasze serwery automatycznie gromadzą informacje o użytkowniku, w tym jego adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas dostępu oraz strony internetowe odwiedzane bezpośrednio przed i po wejściu na Witrynę.

Dane finansowe
Informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych, marki i daty ważności, które możemy gromadzić, gdy dokonujesz zakupu, zamówienia, zwrotu, wymiany lub żądasz informacji o naszych usługach za pośrednictwem Witryny. Przechowujemy tylko niewielką część gromadzonych przez nas informacji finansowych, jeśli w ogóle je przechowujemy. W przeciwnym razie wszystkie informacje finansowe są przechowywane przez naszego przetwórcę płatności i zaleca się zapoznanie z ich polityką prywatności i skontaktowanie się z nimi bezpośrednio, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.

Dane z sieci społecznych
Jeśli połączysz swoje konto z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Instagram lub Twitter, będziemy zbierać informacje o Tobie z tych serwisów, w tym Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika serwisu społecznościowego, lokalizację, płeć, datę urodzenia, adres e-mail i zdjęcie profilowe, a także dane publiczne dotyczące kontaktów.

Dane z urządzeń mobilnych
Jeśli korzystasz z Witryny za pomocą urządzenia mobilnego, możemy zbierać informacje o Twoim urządzeniu, w tym jego identyfikator, model i producenta, a także jego lokalizację.

Informacje osób trzecich
Dane osób trzecich, takie jak dane osobowe lub znajomi z sieci, są gromadzone, gdy użytkownik łączy swoje konto z usługą osób trzecich i zapewnia Witrynie dostęp do tych danych.

Konkursy, akcje i ankiety
Użytkownik może przekazać nam dane osobowe i nieosobowe, gdy bierze udział w konkursach lub akcjach albo reaguje na ankiety.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU
Polegamy na dokładnych informacjach o Tobie, aby zapewnić Ci bezproblemowe, skuteczne i spersonalizowane doświadczenie. Możemy wykorzystywać informacje zebrane o Tobie za pośrednictwem Witryny w celu:

Utworzenia dla Ciebie osobistego konta i zarządzania nim w bezpieczny sposób.
Asystowanie śledczym i odpowiadanie na wezwania do sądu.
Zbierania i analizowania zanonimizowanych danych statystycznych do użytku wewnętrznego lub rozpowszechniania osobom trzecim.
Dostosowania reklamy rabatów, biuletynów i innych informacjach o promocjach i Witrynie do potrzeb użytkownika.
Umożliwienia kontaktu między użytkownikami
Dokonywania i zarządzania transakcjami związanymi z Witryną, takimi jak zakupy, zamówienia, płatności i inne działania.
Tworzenia spersonalizowanego profilu użytkownika w celu dostosowania przyszłych wizyt na Stronie do jego preferencji.
Zwiększenia efektywności i funkcjonowania Witryny.
Pomocy Ci w jak najlepszym wykorzystaniu Strony, monitorowania i analizy korzystania i trendów.
Powiadamiania o zmianach w Witrynie.
Powiadamiania w sprawie nowych towarów, usług i/lub pomysłów.
Przeprowadzania dalszych transakcji biznesowych
Unikania nieuczciwych transakcji, uważania na kradzieże i podejmowania kroków, aby chronić się przed nielegalną działalnością.
Przetwarzania płatności.
Zbierania informacji na temat korzystania z Witryny przez użytkownika i komunikowania się z nim na ten temat.
Rozstrzygania sporów i rozwiązywania problemów.
Odpowiadania na zapytania dotyczące obsługi klienta i produktów.
Wysyłania newslettera.
Pozyskiwania środków finansowych na Witrynę


UJAWNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU
W pewnych okolicznościach możemy ujawnić informacje, które zebraliśmy na Twój temat. Twoje informacje mogą być udostępniane w następujących sytuacjach:

Zgodnie z prawem lub w celu ochrony praw
Jeżeli uznamy, że ujawnienie informacji o użytkowniku jest niezbędne do spełnienia wymogów procesu prawnego, zbadania lub skorygowania podejrzewanych naruszeń zasad, lub do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, zrobimy to zgodnie z obowiązującym prawem, zasadą lub przepisem. Wiąże się to z wymianą danych z innymi przedsiębiorstwami w celu zwalczania oszustw i ograniczania ryzyka kredytowego.

Usługodawcy zewnętrzni
Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług, którzy wykonują operacje w naszym imieniu lub na nasze zlecenie, takie jak przetwarzanie płatności, analiza danych, dostarczanie poczty elektronicznej, hosting stron internetowych, obsługa klienta i pomoc marketingowa.

Komunikacja marketingowa
Zgodnie z prawem, możemy udostępniać informacje o użytkowniku osobom trzecim w celach marketingowych za jego zgodą lub po zapewnieniu możliwości wycofania zgody.

Interakcje między użytkownikami
Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami Witryny, mogą oni zobaczyć Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz opisy Twoich działań w Witrynie, które mogą obejmować zapraszanie innych użytkowników do Witryny, interakcje z innymi użytkownikami, polubienia artykułów i śledzenie blogów.

Ogłoszenia online
Gdy użytkownik zamieszcza komentarze, wypowiedzi lub inne treści na Stronie, mogą one być widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane bezterminowo poza Stroną.

Reklamodawcy zewnętrzni
Kiedy odwiedzasz Witrynę, możemy wyświetlać reklamy za pośrednictwem usług firm reklamowych innych podmiotów. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach na Stronie i innych stronach internetowych przechowywane w plikach cookie w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Partnerzy
Jeśli udostępniamy informacje o użytkowniku naszym podmiotom stowarzyszonym, będą one zobowiązane do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Nasza spółka macierzysta oraz wszelkie spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne podmioty, które wspólnie kontrolujemy lub którymi zarządzamy, są uważane za podmioty stowarzyszone.

Partnerzy biznesowi
Twoje dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym w celu zaoferowania Ci określonych produktów, usług lub promocji.

Niewymienione strony trzecie
Twoje informacje mogą być ujawnione marketerom i inwestorom w celu przeprowadzenia ogólnej analizy biznesowej. Dodatkowo możemy udostępniać informacje o użytkowniku takim stronom trzecim w celach marketingowych, zgodnie z prawem.

Sprzedaż lub niewypłacalność
W przypadku reorganizacji, sprzedaży całości lub części naszych aktywów, fuzji lub zakupu przez inną firmę, możemy przekazać dane użytkownika do firmy będącej następcą. Twoje dane zostaną przekazane lub przejęte przez stronę trzecią, jeśli będziemy zmuszeni do zamknięcia naszych drzwi lub ogłoszenia upadłości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce i że odbiorca może zdecydować się nie przestrzegać zobowiązań wynikających z Polityki prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym użytkownik przekazuje dane osobowe lub wrażliwe, a także nie mamy możliwości monitorowania ani nadzorowania nagabywania przez osoby trzecie. Użytkownik musi skontaktować się bezpośrednio z osobą trzecią, jeśli chce zrezygnować z subskrypcji listów, wiadomości e-mail lub innej komunikacji z osobami trzecimi.

TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Web beacons i pliki cookie
Możemy używać plików cookie, web beacons pikseli śledzących i innych technologii śledzących w Witrynie w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń i ulepszenia Witryny. Żadna technologia śledzenia nie jest wykorzystywana do uzyskania danych osobowych użytkownika podczas jego wizyty w Witrynie. Większość przeglądarek domyślnie włącza obsługę plików cookies. Użytkownik ma prawo do usunięcia lub odrzucenia plików cookie, ale takie działanie może pogorszyć dostępność i funkcjonalność Witrny. Web beacon nie są technologiami opt-out. Można je jednak dezaktywować poprzez odrzucenie wszystkich plików cookie lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o każdym dostarczeniu pliku cookie, umożliwiając indywidualną akceptację lub odrzucenie plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, która jest włączona do niniejszej Polityki prywatności. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

Reklama internetowa
Ponadto możemy korzystać z oprogramowania osób trzecich w celu wyświetlania reklam w Witrynie, zarządzania kampaniami marketingowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz prowadzenia innych rodzajów marketingu interaktywnego. To oprogramowanie stron trzecich może wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie śledzenia, aby pomóc nam w zarządzaniu i optymalizacji Twoich doświadczeń online. Więcej informacji o tym, jak zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, można znaleźć na stronie Network Advertising Initiative Opt-Out Tool lub Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.

Analityka strony internetowej
Dodatkowo, możemy współpracować ze starannie wybranymi dostawcami zewnętrznymi, aby umożliwić korzystanie z technologii śledzenia i usług remarketingowych na Stronie za pomocą plików cookie pierwszej i trzeciej strony w celu analizowania i śledzenia korzystania z Witryny przez użytkowników, ustalania popularności określonych treści i lepszego zrozumienia aktywności online. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych przez tych sprzedawców zewnętrznych. Zaleca się zapoznanie z ich polityką prywatności i bezpośredni kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Nie przekazujemy tym firmom trzecim żadnych danych osobowych. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania informacji przez technologie śledzenia, może to zrobić, odwiedzając stronę internetową sprzedawcy zewnętrznego lub narzędzie Opt-Out Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu nowego komputera, zainstalowania nowej przeglądarki, aktualizacji istniejącej przeglądarki lub usunięcia, lub innej zmiany plików cookie w przeglądarce, niektóre pliki cookie opt-out, wtyczki lub preferencje mogą również zostać usunięte.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH
Witryna może zawierać linki do witryn i aplikacji stron trzecich, które mogą być dla Ciebie przydatne, takie jak reklamy i usługi stron trzecich. Po opuszczeniu Strony za pośrednictwem tych linków, wszelkie informacje przekazywane tym osobom trzecim nie są objęte niniejszą Polityką prywatności, a my nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prywatności tych informacji. Przed uzyskaniem dostępu lub przekazaniem informacji do jakiejkolwiek witryny internetowej osób trzecich, należy zapoznać się z polityką prywatności i praktykami osób trzecich (w stosownych przypadkach) oraz podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia prywatności informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, prywatność, praktyki lub politykę bezpieczeństwa osób trzecich, w tym wszelkich innych stron internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być powiązane z Witryną lub dostępne za jej pośrednictwem.

PORTFELE STRON TRZECICH
Twoje kontakty z jakimkolwiek dostawcą portfela będącym osobą trzecią podlegają odpowiednim warunkom świadczenia usług i polityce prywatności tej osoby trzeciej.

ZACHOWYWANIE DANYCH
Możemy zachować Twoje Dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz z Usługi lub masz konto w naszej firmie, lub tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy zachować Twoje Dane osobowe po dezaktywacji konta i/lub zaprzestaniu korzystania z Usługi, jeśli uznamy, że takie zachowanie jest w uzasadniony sposób niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, egzekwowania Warunków i innych umów i/lub ochrony naszych uzasadnionych interesów. Usuniemy Twoje Dane Osobowe, jeśli nie będą one już potrzebne do tych celów.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI UŻYTKOWNIKA
Nasze administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa chronią Twoje dane osobowe. Chociaż podjęliśmy rozsądne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych, które nam przekazujesz, należy pamiętać, że żaden system bezpieczeństwa nie jest bezbłędny lub nieprzenikniony, a żaden sposób przesyłania danych nie może być zagwarantowany jako wolny od przechwycenia lub innego rodzaju nadużycia. Każda informacja ujawniona w sieci jest narażona na przechwycenie i wykorzystanie przez niepożądane osoby. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitej poufności żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

TWOJE PRAWA RODO
Na mocy obowiązujących przepisów przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do dostępu: W każdej chwili możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Na żądanie dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ogólnie stosowanym formacie elektronicznym.
Prawo do sprostowania: Masz prawo do sprostowania błędnych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych: użytkownik może zażądać, abyśmy usunęli jego Dane użytkownika w określonych okolicznościach (w tym obejmujących przetwarzanie na podstawie zgody użytkownika). Należy pamiętać, że to prawo nie jest absolutne. W efekcie próba powołania się na to prawo może zakończyć się brakiem działań z naszej strony.
Prawo do sprzeciwu: wobec niektórych czynności przetwarzania, które wykonujemy z Twoimi danymi osobowymi, takich jak wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych dla naszych uzasadnionych interesów. Dodatkowo przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, często używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (lub do bezpośredniego przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych).
POLITYKA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Nie zbieramy ani nie wprowadzamy na rynek celowo osób nieletnich poniżej 18 roku życia. W przypadku powzięcia informacji o pozyskaniu przez nas danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA
Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne zapewniają funkcję lub opcję Do-Not-Track ("DNT"), którą można włączyć, aby wyrazić swoje preferencje dotyczące prywatności w zakresie monitorowania i gromadzenia danych na temat czynności przeglądania stron internetowych. Nie ma standardu wykrywania i realizacji sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki Do Not Track ani na żadne inne metody, które przekazują prośbę użytkownika o niebycie śledzonym online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęta norma dotycząca monitorowania online, poinformujemy Cię o tym poprzez zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki prywatności.

OPCJE DOTYCZĄCE TWOICH INFORMACJI

Informacje o koncie
Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zlikwidować swoje konto poprzez:

Logowanie do ustawień konta i aktualizację konta
Kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej
Na prośbę użytkownika o zamknięcie konta, dezaktywujemy lub usuniemy jego konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Jednakże niektóre informacje mogą być przechowywane w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania naszych Warunków Użytkowania i/lub spełnienia wymogów prawnych.

E-maile i komunikacja
Możemy wysyłać użytkownikowi okresowe newslettery lub wiadomości e-mail, które bezpośrednio promują korzystanie z naszej Witryny lub towarów i usług osób trzecich. Gdy otrzymujesz od nas biuletyny lub wiadomości promocyjne, możesz wyrazić chęć zaprzestania otrzymywania tych wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w otrzymanej wiadomości e-mail lub wchodząc w opcje powiadomień na stronie Ustawienia. Niezależnie od Twoich preferencji, możemy okresowo wysyłać Tobie e-maile informacyjne związane z usługami transakcyjnymi.

KONTAKT
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:
Y&T Trading Co. Ltd
Pomieszczenie 1005 10/F Ho King Comn Ctr 2-6 Fa Yuen St Mongkok Kln
Hongkong
+1 888-999-6461
pomoc@evoranow.com