Prawa własności intelektualnej

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek obaw lub skarg dotyczących możliwego naruszenia praw własności intelektualnej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres ip@whosebilling.com, wskazując dokładnie prawa, które rzekomo zostały naruszone, oraz produkty, które są oskarżane. Uwaga: Ten adres e-mail służy wyłącznie do spraw związanych z prawami własności intelektualnej i kwestiami prawno-legalnymi, inne zapytania mogą nie otrzymać odpowiedzi.


INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
In the event of any concerns or complaints about possible violation of intellectual property rights, please send us an email at ip@whosebilling.com, identifying with specificity the rights alleged to be violated and the accused products.  Note: This email address is just for intellectual property rights and legal issues, other requests may not get respodence.